Rede Natura 2000

Mapa do Patrimonio Natural de Montederramo

Espazos Naturais protexidos que pertencen a redenatura 2000 no concello de Montederramo. 

A Lei 9/2001 de Conservación da Naturaleza define ós espazos naturais protexidos como aqueles espazos que conteñan elementos ou sistemas naturais de particular valor, interese ou singularidade, tanto debidos á acción e evolución da naturaleza coma derivados da actividade humana, e que foseen declarados como tales.

O concello de Montederramo acolle o espazo natural protexido do Bidueiral de Montederramo e parte do espazo Macizo Central.