Corporación

 

A Corporación actual, constituida o 13/06/2015, está composta polo Sr.Alcalde-Presidente D.Antonio Rodríguez Alvarez, do Partido Popular, e 6 concelleiros, dos que 3 son do P.P. e 3 do BNG.Son:

Antonio Rodríguez Alvarez 

Alcalde do concello de Montederramo

Rubén Vilar Bolaño

Jesús Fernández González

Marcos Fernández Gómez 

Antolín Fernández Alvarez

bng

Isaac Carballo Alvarez 

bng
Julio Gómez Alvarez bng

A Corporación ten representación nos seguintes órganos colexiados:

-Mancomunidade de Concellos de A Ribeira Sacra.

-Asociación para o desenvolvemento rural Sil-Navea-Bibei

-Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra.