Urbanismo

Urbanismo:

O Concello conta cun arquitecto-asesor urbanístico externo contratado para informar os expedientes e licencias de obras en xeral, así como para ofrecer información urbanística ós vecinos que o soliciten.O seu nome é D.Marcos Domínguez De Diego, debendo concertarse cita con él no propio concello,xa que non é un servizo de carácter diario.