Punto INEM

Punto INEM:

Para os desempregados que teñen que validar a súa renovación da tarxeta do paro, existe nas oficinas municipais un punto informático para evitar desprazamentos á capitalidade, sempre e cando os interesados teñan activada dita opción na oficina do INEM de A Ponte-Ourense.O persoal municipal está a súa disposición para axuda-los no proceso.