Padrón de habitantes

Padrón de habitantes:

É o rexistro administrativo onde constan os vecinos do municipio.Os seus datos constituen proba de residencia e do domicilio habitual.A súa actualización é permanente, comprendendo as altas, baixas e modificacións dos habitantes.Depende de administración xeral.