Benestar social

Benestar social:

É un sistema público de protección social que ten por obxecto posibilitar o desenvolvemento social de tódolos cidadán, mediante os programas de servicio de axuda no fogar, información, orientación e asesoramento, tramitación de prestacións, inserción social, e atención a colectivos con necesidades específicas, como son a familia, a infancia, a  mocidade, os maiores, discapacitados, drogodependentes, muller, marxinación social e migracións.

Tamén realiza funcións de información de axudas sociais, becas, información xuvenil, etc. 

O servizo ten carácter permanente e está ubicado na planta baixa da Casa Consistorial, sendo atendido por a traballadora social Dª Cristina González Blanco, de luns a venres, en horario matinal.