Axencia desenvolvemento local

Axencia desenvolvemento local:

O ADL ten como obxectivo planificar e desenvolver as políticas de promoción económica e emprego no municipio, mediante a dinamización e xestión eficaz dos recursos do territorio.

Integra no espazo local as actuacións das entidades públicas con competencias e intereses non ámbitos de formación ocupacional, a inserción socio-laboral de desempregados e a promoción da iniciativa empresarial.

Asesora e colabora na presentación da documentación para axudas e subvencións diversas.

A atención ó público é diaria en horario de oficina.Está desempeñado por D.José David Fernández Pérez.