Átención o cidadán

Atención ó cidadán e administración xeral:

Este servizo está situado na planta primeira da casa consistorial. As súas funcións son a atención ó publico, persoal e telefónicamente, rexistro de entrada e saída de documentos;arquivo da documentación.Tramitación de expedientes diversos.Tesourería.Padrón de Habitantes.Información xeral.

A persoa encargada do servizo é a funcionaria administrativa Dª Elvira González Pérez, de luns a venres en horario de 9 a 14 horas