• Bidueiral de Gabín
  • Mosteiro nevado
  • Claustro Reglar
  • Cañon de Sil
  • Cadeirado e retábulo
  • Lanterna do cruceiro
  • Carámbanos
  • Verdes prados
  • Serra de San Mamede
  • Ponte Vella de Vilariño

Visita teatralizada a o mosteiro de Montederramo

visita teatralizada

RESOLUCIÓN SELECCIÓN BRIGADAS INCENDIOS

No seguinte enlace podese consultar o listado de admitidos para as brigadas contra o lume, campaña 2018.

http://www.montederramo.es/index.php/Es/2015-07-02-11-27-27/file/128-resolucion-seleccion-brigadas-incendios

Aberto o plazo de participación no programa de turismo do IMSERSO

Aberto o plazo de presentación de solicitudes para participar no programa de turismo do IMSERSO, os interesados poderán imprimir a solicitude no seguinte enlace:

Programa de turismo do IMSERSO

APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA REGULADORA DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Elaborado e aprobado inicialmente o texto da Ordenanza Reguladora da Administración Electrónica, publícase neste portal web, co obxecto de dar audiencia aos cidadáns afectados e solicitar cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades durante o prazo de 30 días a contar dende o seguinte ao de publicación do presente anuncio na web municipal, mediante a súa presentación en calquera dos lugares indicados no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Plan económico financieiro 2017-2018

Plan económico financieiro 2017-2018

PROGRAMA DE BENESTAR EN BALNEARIOS 2018

BENESTAR EN BALNEARIOS(LINK)