• Bidueiral de Gabín
 • Mosteiro nevado
 • Claustro Reglar
 • Cañon de Sil
 • Cadeirado e retábulo
 • Lanterna do cruceiro
 • Carámbanos
 • Verdes prados
 • Serra de San Mamede
 • Ponte Vella de Vilariño

APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA REGULADORA DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Elaborado e aprobado inicialmente o texto da Ordenanza Reguladora da Administración Electrónica, publícase neste portal web, co obxecto de dar audiencia aos cidadáns afectados e solicitar cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades durante o prazo de 30 días a contar dende o seguinte ao de publicación do presente anuncio na web municipal, mediante a súa presentación en calquera dos lugares indicados no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

CONTRATACIÓN AUXILIAR SERVIZO AXUDA NO FOGAR

 

No servizo de axuda no fogar , faise necesaria a contratación dun/dunha (1) auxiliar de axuda no fogar a media xornada para cubrir as vacacións das titulares. Os/as interesados/as, poden consultar as bases aquí bases e solicitude saf ,  no concello presencialmente ou chamando o 988 29 20 72.

Plan económico financieiro 2017-2018

Plan económico financieiro 2017-2018

PROGRAMA DE BENESTAR EN BALNEARIOS 2018

BENESTAR EN BALNEARIOS(LINK)

Imposto vehículos de tracción mecánica 2018

Anúnciase a cobranza en período voluntario do imposto sobre vehículos de tracción mecánica 2018, entre o 28 de marzo e o 31 de maio do 2018.

Mais información nas oficinas municipais, taboleiro de edictos do concello e na Diputación Provincial de Ourense.

CULTURA INVESTIRÁ MÁIS DE 435.000 EUROS NO ACONDICIONAMENTO DO MOSTEIRO DE MONTEDERRAMO

CULTURA INVESTIRÁ MÁIS DE 435.000 EUROS NO ACONDICIONAMENTO DO MOSTEIRO DE MONTEDERRAMO

 

 • Tamén se acometerá a restauración da ponte Pedriña (Celanova) e da ponte de Casal (Entrimo)
 • O conselleiro de Cultura e Educación asinou os respectivos convenios de colaboración cos alcaldes de Montederramo, de Celanova e de Entrimo

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2018.- A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria investirá preto de 600.000 euros en obras de mellora do patrimonio cultural na provincia de Ourense que atinxen ao Mosteiro de Montederramo, a ponte Pedriña en Celanova e a ponte do Casal en Entrimo.

O conselleiro Román Rodríguez, asinou hoxe os respectivos convenios de colaboración cos alcaldes de Montederramo, Antonio Rodríguez; de Celanova, José Luís Ferro; e de Entrimo, Ramón Alonso López; a través dos cales o departamento de Cultura se encarga de acometer as obras e os concellos poñen a disposición os terreos e inmobles necesarios para a execución das obras de restauración.

Mosteiro de Montederramo

Segundo o convenio asinado hoxe, a Consellería de Cultura investirá un total de 435.150 euros nunha serie de actuacións derivadas do plan director do Mosteiro de Montederramo encamiñadas a mellorar a accesibilidade a este ben.

Deste xeito, procederase ao acondicionamento da sancristía co renovado de instalacións, eliminación de humidades do terreo, restauración das carpinterías e mellora da ventilación e á restauración das plantas baixa e alta do claustro seglar. Nesta última incorporarase unha plataforma elevadora para garantir a accesibilidade ao coro.

Así mesmo realizaranse melloras no espazo da escaleira reglar, a limpeza de paramentos, da bóveda, a renovación de rexuntados, das carpinterías e nova instalación eléctrica e de iluminación.

No patio do claustro realizarase unha intervención no cumio da cuberta do patio para reducir o soleamento e mellorar a ventilación dese espazo no verán para evitar o efecto invernadoiro. Tamén se colocarán toldos e lonas móbiles para tratar convenientemente a radiación e a acústica do recinto. Na sala capitular realizaranse labores de limpeza e repaso dos paramentos e bóvedas, e renovaranse as instalacións e restauraranse as carpinterías. Finalmente colocarase un ascensor no vestíbulo que conecta os claustros e reordenaranse os aseos que existen nesa zona.

O mosteiro de Montederramo -que é monumento BIC desde o ano 1951- está composto por unha igrexa, dous claustros situados ao sur dela e as súas dependencias monacais.20180314ConveniosEntrimoCelanovaMontederramo2 1

FESTA DA CARNE 2017

Ler máis...

APERTURA DO CENTRO RESIDENCIAL SANTA MARíA

Na vila de Montederramo xa está en funcionamento a residencia de terceira idade, xestionada pola empresa Consultorio Médico San Rosendo.

Os interesados poden solicitar praza no propio establecenmento e nos seguintes teléfonos:

629359170

988292106