• Bidueiral de Gabín
  • Mosteiro nevado
  • Claustro Reglar
  • Cañon de Sil
  • Cadeirado e retábulo
  • Lanterna do cruceiro
  • Carámbanos
  • Verdes prados
  • Serra de San Mamede
  • Ponte Vella de Vilariño

CORRECCIÓN DE ERROS OFERTA DE EMPREGO

Detectado un erro nas bases do concurso para provisión dunha praza de información  e atención ao público como persoal laboral temporal durante un prazo de 4 meses que se publicaron no taboleiro de edictos municipal e na páxina web, e as que fai referencia o anuncio deste concello no BOP Nº 27, DE 01/02/2019, procédese a súa corrección no senso de que onde di: 6.- Valoración de  méritos:.... d) Entrevista na que se valorarán coñecementos e aptitudes para o posto, debe dicir: 6.- Valoración de méritos:....d) Entrevista na que se valorarán coñecementos e aptitudes para o posto- 1 punto.

Asemade, no anexo I- Instancia, onde di: Praza de Informador/a turístico/a, debe dicir: Praza de Auxiliar - Administrativo para información e atención ao público.

Xa que logo,ábrese un prazo de cinco días naturais dende a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense para presentación de novas solicitudes.

Montederramo, 08/02/2019. O Alcalde. Antonio Rodríguez Álvarez

OFERTA DE EMPREGO

OFERTA DE EMPREGO

BASES DO CONCURSO

PREMIOS CULTURA GALEGA EN MONTEDERRAMO

Montederramo acolle os Premios da Cultura Galega

A Consellería de Cultura entregará aos premiados unha escultura de Acisclo Novo

Día 11 de xaneiro • 12.00 horas

• A Xunta escolleu este ano o mosteiro de Montederramo para celebrar no mesmo o acto de entrega dos Premios da Cultura Galega. A gala comezará ao mediodía e nesta edición os galardoados son Xosé María Álvarez Cáccamo (Letras), Antón Santamarina Fernández (Lingua), o Festival de Cans (Audiovisual), A Roda (Música), o Festival de Teatro Fiot de Carballo (Artes Escénicas), a Asociación O Sorriso de Daniel (Patrimonio Cultural) e Ramón Villares Paz (Proxección Exterior).

O MOSTEIRO DE MONTEDERRAMO RECIBIRÁ PRETO DE 400.000 EUROS PARA A SÚA REHABILITACIÓN

A Consellería de Cultura e Turismo publica o venres 2 de novembro a licitación da obra de rehabilitación do Mosteiro de Santa María de Montederramo por un importe de 387.514,21 euros. O obxectivo da actuación, que terá un prazo de execución de seis meses, pasa por mellorar a accesibilidade ao conxunto, incorporando novos espazos á visita que posibiliten un percorrido adecuado desde o punto de vista cultural e turístico.

Estes traballos derivan do plan director do ben, presentado polo conselleiro Román Rodríguez o ano pasado. Un documento que ten como fin coñecer o estado de conservación do mosteiro e definir as liñas de actuación de cara ao futuro, para garantir así a súa protección e conservación. Ademais, cómpre destacar que en marzo deste ano, a Consellería asinou un convenio co Concello de Montederramo para a posta a disposición dos terreos e inmobles necesarios para a execución destas obras de acondicionamento de espazos para incorporar á visita cultural do ben.

Cómpre lembrar que o mosteiro de Montederramo é BIC desde o ano 1951 e constitúe un dos monumentos máis senlleiros de Galicia. Está composto por unha igrexa, dous claustros situados ao sur dela e as súas dependencias monacais.

Accións na sancristía, nos claustros e na sala capitular

As actuacións previstas no mosteiro inclúen o acondicionamento da sancristía co renovado de instalacións, eliminación de humidades do terreo, restauración das carpinterías e mellora da ventilación, así como a restauración das plantas baixa e alta do claustro regular. Nesta última incorporarase unha plataforma elevadora para garantir a accesibilidade ao coro.

Así mesmo, realizaranse melloras no espazo da escaleira regular, como limpeza de paramentos e bóveda, renovación de rexuntados, así como das carpinterías, e nova instalación eléctrica e de iluminación.

No patio do claustro realizarase unha intervención no cumio da cuberta do patio para reducir o asolamento e mellorar a ventilación dese espazo no verán, evitando así o efecto invernadoiro. Tamén se colocarán toldos e lonas móbiles para tratar convenientemente a radiación e a acústica do recinto. Ademais, limparanse e repasaranse as fachadas e pavimento e renovaranse as instalacións e iluminación.

Pola súa banda, na sala capitular realizaranse labores de limpeza e repaso dos paramentos e bóvedas, renovaranse as instalacións e restauraranse as carpinterías. Finalmente colocarase un ascensor no vestíbulo que conecta os claustros e reordenaranse os aseos que existen nesa zona.

Con todas estas accións, a Consellería busca resolver as patoloxías dos espazos incorporados ao novo uso turístico-cultural; conseguir un percorrido de visita cultural adecuado e accesible, musealizando os espazos principais do mosteiro; liberar os elementos descontextualizados propios do antigo uso como colexio; mellorar as instalacións de iluminación e calefacción, e facer accesibles os espazos singulares que se incorporan á visita cultural.

Os detalles da licitación poden consultarse na Plataforma de Contratos de Galicia.

Plan económico financieiro 2017-2018

Plan económico financieiro 2017-2018

APERTURA DO CENTRO RESIDENCIAL SANTA MARíA

Na vila de Montederramo xa está en funcionamento a residencia de terceira idade, xestionada pola empresa Consultorio Médico San Rosendo.

Os interesados poden solicitar praza no propio establecenmento e nos seguintes teléfonos:

629359170

988292106