• Bidueiral de Gabín
  • Mosteiro nevado
  • Claustro Reglar
  • Cañon de Sil
  • Cadeirado e retábulo
  • Lanterna do cruceiro
  • Carámbanos
  • Verdes prados
  • Serra de San Mamede
  • Ponte Vella de Vilariño

ANUNCIO SELECCIÓN AUXILIAR SAF

 

Ábrese un prazo de cinco días naturais, dende a publicación deste anuncio no BOP, para presentación de solicitudes para cubrir o posto de contratación temporal laboral mediante concurso de méritos de unha praza de Auxiliar do Servizo de Axuda no Fogar, con xornada parcial por obra/servizo determinado.

As bases da oferta de emprego e a instancia, están publicadas no taboleiro de anuncios desta páxina web e no concello, poidendo ser consultadas presencialmente de luns a venres de 9 a 14 horas.